האגודה להלוואות ללא ריבית IFLA

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית מעניקה הלוואות לפיתוח כלכלי של עסקים חדשים ועסקים קיימים. הלוואות האגודה הישראלית ניתנות לעסקים שהמחזור הכספי שלהם לשנה אינו עולה על 1 מיליון ש"ח.

תקופה ההלוואה:

עד 60,000 ש"ח בפריסה של 40 תשלומים חודשים, עד 90,000 ש"ח בפריסה של 45 תשלומים חודשים,

היקף ההלוואה:

עד 60,000 ש"ח להון חוזר (מיועד לשפר את המחזור החודשי של העסק כגון: בעיות "אשראי ספקים" או "שוטף פלוס", בעיות נזילות זמניות) עד 90,000 ש"ח לפיתוח ופתיחת עסק (רכישת ציוד, שיפוצים, שיווק, רכישת רכב מסחרי, השקעות אחרות הקשורות ישירות בהקמת עסק חדש)

ריבית והצמדה:

ללא ריבית והצמדה.

בטחונות:

3 ערבים

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית והכנת בקשת מימון באמצעות מט"י חולון

מידע נוסף:

ניתן להגיש בקשות לעסקים עם מחזור עד 150,000 ש"ח לחודש גיל מינימלי של מועמד רווק- 24, נשוי – 22

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט