קרן ייעודית לעסקים לסיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

קרן ייעודית לעסקים לסיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
הקרן לעסקים קטנים

תקופה ההלוואה:

פריסה עד 5 שנים, דחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים.
פתיחת עסק

היקף ההלוואה:

סכום ההלוואה עד 16% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח ועד 8% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי גבוה יותר, ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ש"ח.
פיתוח עסקי

ריבית והצמדה:

תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. והחל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.
קורס "להקים עסק – מחלום למציאות"

בטחונות:

פיקדון עד 5% בלבד, הלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.
קורס מעשי בניהול פיננסי

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית ובניית תוכנית עיסקית עבור קבלת מימון והכנת בקשת מימון באמצעות מט"י חולון.

מידע נוסף:

ימי טיפול: עד 7 ימי עסקים, העסק שלך רשום בישראל כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה. מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשה הינו עד 400 מיליון ש"ח. עסקך נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף קורונה.

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט
חיוג מהיר
ניווט