הקרן בערבות מדינה-מסלול הון חוזר להתמודדות עם נגיף הקורונה

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

מסלול ייעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה-על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
הקרן לעסקים קטנים

תקופה ההלוואה:

הלוואה לתקופה של עד 5 שנים • אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואה )גרייס( לתקופה של עד 6 חודשים
פתיחת עסק

היקף ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימלי: עד 500,00 ש"ח או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון – הגבוה מבניהם
פיתוח עסקי

ריבית והצמדה:

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.
קורס "להקים עסק – מחלום למציאות"

בטחונות:

העמדת בטוחה בשיעור של 10% מגובה ההלוואה המאושרת
קורס מעשי בניהול פיננסי

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית ובניית תוכנית עיסקית עבור קבלת מימון והכנת בקשת מימון באמצעות מט"י חולון.

מידע נוסף:

תנאי זכאות: המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף. • כל בקשה המוגשת במסגרת מסלול זה תוגש בצירוף שני מסמכים נוספים: 1 . הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף. 2 . תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה.

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט
חיוג מהיר
ניווט