קרן ניו-יורק

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

קרן ניו יורק נוסדה ע"י הסוכנות היהודית ומעניקה הלוואות באמצעות בנק אוצר החייל. הקרן מיועדת לנשים ולעולים חדשים. הקרן מעניקה הלוואה בריבית נמוכה ותקופת החזר נוחה. ההלוואה מיועדת לצורך השקעות בעסק חדש או רכישת עסק קיים.
הקרן לעסקים קטנים

תקופה ההלוואה:

עד 72 חודשים, גרייס של עד 12 חודשים.
פתיחת עסק

היקף ההלוואה:

עד 300,000 ש"ח
פיתוח עסקי

ריבית והצמדה:

פריים+ 1.5%
קורס "להקים עסק – מחלום למציאות"

בטחונות:

עד 2 ערבים ופקדון בסך 5% מההלוואה.
קורס מעשי בניהול פיננסי

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית והכנת תוכנית עיסקית עבור בקשת מימון באמצעות מט"י חולון.

מידע נוסף:

הקרן אינה נותנת הלוואה שמטרתה רק הון חוזר.

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט
חיוג מהיר
ניווט