קרן ניו-יורק

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

קרן ניו יורק נוסדה ע"י הסוכנות היהודית ומעניקה הלוואות באמצעות בנק אוצר החייל. הקרן מיועדת לנשים ולעולים חדשים. הקרן מעניקה הלוואה בריבית נמוכה ותקופת החזר נוחה. ההלוואה מיועדת לצורך השקעות בעסק חדש או רכישת עסק קיים.

תקופה ההלוואה:

עד 72 חודשים, גרייס של עד 12 חודשים.

היקף ההלוואה:

עד 300,000 ש"ח

ריבית והצמדה:

פריים+ 1.5%

בטחונות:

עד 2 ערבים ופקדון בסך 5% מההלוואה.

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית והכנת תוכנית עיסקית עבור בקשת מימון באמצעות מט"י חולון.

מידע נוסף:

הקרן אינה נותנת הלוואה שמטרתה רק הון חוזר.

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט
חיוג מהיר
ניווט