קרן פועלים לעסקים

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

קרן פועלים לעסקים הוקמה במטרה לתמוך בעסקים הקטנים בישראל. קרן פועלים הוקמה בשיתוף חברת כלל על מנת להוביל קרן מהירה יותר, המספקת תנאים טובים יותר ובסכומים גדולים יותר.

תקופה ההלוואה:

עד 72 חודשים ניתן לדחות את מועד תשלום הקרן (גרייס) עד 12 חודשים ואת יתרת ההלוואה לשלם ב-60 החזרים חודשיים

היקף ההלוואה:

עסק בהקמה – עד 500,000 ש"ח עסק עם מחזור עסקי שנתי של עד 5 מיליון ש"ח – עד 500,000 ש"ח עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מליון ש"ח ומעלה – הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם.

ריבית והצמדה:

הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק מסלול הריבית להלוואה: הלוואה בריבית פריים

בטחונות:

ערבות בעלים – ערבות אישית של הבעלים או של כל בעלי המניות בחברה הלווה. בטחונות נוספים בשיעור של 25% מסכום ההלוואה, הביטחונות בכפוף לאישורם ועל פי שיקול דעת הבנק ו/או שעבוד הנכס/הציוד במקרים בהם ההלוואה נועדה למימון רכישתו

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית והכנת תוכנית עיסקית וגם בקשת מימון באמצעות מט"י חולון

מידע נוסף:

מטרות ההלוואה: הון חוזר – לתפעול השוטף השקעה – הרחבת עסק ופיתוחו הקמת עסק חדש קהל היעד: עסק בהקמה – עסק אשר טרם החל לפעול עסק קטן – עוסק מורשה/ תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח בשנה שקדמה להגשת הבקשה

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט
חיוג מהיר
ניווט