הלוואות ומימון לעסקים

הלוואה לעסק קטן למי שחסר הון עצמי או הון חוזר

יזם ובעל עסק

אתה מתכנן להקים עסק אך חסר לך הון עצמי?
העסק זקוק להלוואה?
מסגרת האשראי לא מספיקה?
אתה יכול להרחיב פעילות אך חסר הון חוזר?

חוות דעת כלכלית

במט"י חולון יסייעו לך לגייס הלוואה ולהתאים לעסק שלך את פתרונות המימון והאשראי הנכונים. היועצים המנוסים של מט"י חולון יכינו, בשיתוף פעולה מלא איתך, בקשת הלוואה, מימון או תכנית עסקית כדי לגייס את המימון והאשראי הנדרשים לעסק שלך.

יעוץ וליווי עיסקי

קרנות מימון

מט"י חולון פועל בשיתוף עם מגוון מקורות מימון לעסקים ואשראי להקמה והרחבה של עסקים, עם הלוואות נוחות, בין המקורות: מימון ממשלתי עם הלוואה בערבות המדינה, קרנות פילנטרופיות, בנקים, גופי אשראי ומשקיעים, האגודה להלוואות ללא ריבית

מקורות האשראי והמימון המופעלים ע"י מט"י חולון מאופיינים בשיעורי ריבית נמוכים, הקלות משמעותיות בבטחונות הנדרשים ופריסת ההחזרים על פני תקופה נוחה

כל הקרנות וההלוואת לעסקים: