הלוואות ומימון לעסקים

הלוואה לעסק קטן למי שחסר הון עצמי או הון חוזר

יזמם ובעל עסק

אתה מתכנן להקים עסק אך חסר לך הון עצמי?
העסק זקוק להלוואה?
מסגרת האשראי לא מספיקה?
אתה יכול להרחיב פעילות אך חסר הון חוזר?

במט"י חולון יסייעו לך לגייס הלוואה ולהתאים לעסק שלך את פתרונות המימון והאשראי הנכונים. היועצים המנוסים של מט"י חולון יכינו, בשיתוף פעולה מלא איתך, בקשת מימון או תכנית עסקית כדי לגייס את המימון והאשראי הנדרשים לעסק שלך.

קרנות מימון


מט"י חולון פועל בשיתוף עם מגוון מקורות מימון ואשראי להקמה והרחבה של עסקים, בין המקורות: מימון ממשלתי, קרנות פילנטרופיות, בנקים, גופי אשראי ומשקיעים.

מקורות האשראי המופעלים ע"י מט"י חולון מאופיינים בשיעורי ריבית נמוכים, הקלות משמעותיות בבטחונות הנדרשים ופריסת ההחזרים על פני תקופה נוחה.

כל הקרנות וההלוואת:

סגירת תפריט
חיוג מהיר
ניווט