משבר הקורונה – מידע מטי חולון לבעלי עסקים: מענק סיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

שירות זה מאפשר לעוסקים עם מחזור פעילות של עד 20 מיליון ₪, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה למענק ייחודי, שמטרתו לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק.

הגשת הבקשה למענק תפתח החל מה- 12.5.2020.

מדינת ישראל, באמצעות רשות המיסים, מעוניינת לתמוך ככל הניתן בעסקים הקטנים והבינוניים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה, על ידי הענקת מענק שנועד לכסות חלק מההוצאות הקבועות, כמו שכירות, חשמל, מים וכדומה, ובכך לאפשר לעסקים אלה לשמור על כושר הישרדותם.

כאן תוכלו למצוא את התנאים לזכאות, והסבר על תהליך הגשת הבקשה למענק.

תנאי הזכאות למענק

 • עבור חברה או שותפות: מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.
 • עבור עצמאים: מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.
 • חלה ירידה של 25% במחזור הפעילות בחודשים מרץ – אפריל 2020, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 01/03/2019 ועד 31/12/2019, ההשוואה תעשה למחזור העסקאות הממוצע מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק, עד יום 29.2.2020.
 • הגשת כל הדוחות התקופתיים למע"מ, הנדרשים לצורך חישוב המענק.
 • ניהול פנקסי החשבונות כנדרש, אם העסק מחויב בכך ופנקסיו לא נפסלו.
 • ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף COVID-19.

מועד הגשת הבקשה

ניתן להגיש את הבקשה החל מה- 12.5.2020 ועד ה- 10.8.2020.

מה צריך לצרף לבקשה

עוסקים שאינם מפורטים ברשימה זו צריכים למלא את כל השדות הנדרשים בטופס הבקשה למענק ואינם צריכים לצרף מסמכים, אלא אם ידרשו לכך על ידי רשות המסים בהמשך התהליך.

עוסקים המדווחים על עסקאותיהם יחד עם עוסקים אחרים יצרפו לבקשתם אישור רואה חשבון לגבי הנתונים הבאים:

 • מחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק.
 • סך התשומות השוטפות לשנת 2019.
 • מחזור העסקאות לשנת 2019.

מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר) זכאי (כפי שמוגדר בהחלטת הממשלה 5015), יצרף לבקשתו אישור רואה חשבון לגבי הנתונים הבאים:

 • מחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים.
 • סך התשומות השוטפות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים.
 • מחזור העסקאות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים.
 • דו"ח כספי לשנת 2018.

עסק הרשום בעיר אילת 

 • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות למס הכנסה, והמחזור השנתי שלהם בשנת 2019 נע בין 300,000 ₪ לבין 1,500,000 ₪, יידרשו להציג:
  • אישור רואה חשבון או יועץ מס על נתוני המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק.
  • לעסקים אלה מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות יהיה בשיעור קבוע של 30%.
 • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות למס הכנסה, והמחזור השנתי שלהם בשנת 2019 נע בין 1,500,000 ₪ לבין 20,0000,000 ₪, יידרשו להציג:
  • אישור רואה חשבון או יועץ מס על נתוני המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק.
  • דו"ח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.
 • עוסקים באילת שמחזור העסקאות שלהם נע בין 1,500,000 ₪ לבין 20,000,000 ₪ המדווחים על מקדמות למס הכנסה, יידרשו להציג:
  • דו"ח רווח והפסד עבור שנת 2018 בלבד לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

איך מגישים את הבקשה

 • לפני מילוי הטופס המקוון ניתן להשתמש במחשבון המיועד לכך לצורך חישוב סכום המענק.
 • כדי לאשר את זהותכם ההגעה לטופס הבקשה עוברת במערכת ההזדהות הממשלתית. אם עדיין לא נרשמתם למערכת מלאו את הפרטים הנדרשים. לאחר ביצוע ההרשמה ויצירת החשבון תגיעו לטופס המקוון להגשת הבקשה למענק.
 • יש למלא את כל השדות בטופס המקוון ולהכניס את כל הפרטים הדרושים, על מנת לאפשר לרשות המסים לבחון את עמידתכם בתנאי הזכאות, לשם תשלום המענק.
 • אם ידרשו מסמכים נוספים לצורך בדיקת זכאותכם, רשות המסים רשאית לבקש מכם את המסמכים ועליכם להעבירם לרשות תוך זמן סביר.

המשך הטיפול בבקשה

 • אם הבקשה הוגשה בהתאם להנחיות, זמן הטיפול לא יארך יותר משבוע אחד.
 • אם התביעה הוגשה במועד, אך נדרשו הבהרות ו/או השלמות לגביה, תועבר לעוסקים מקדמה בסך של 20% מסכום המענק שנדרש, אך לא יותר מ- 80,000 ₪, עד להשלמת הטיפול בבקשה.
 • עם השלמת הטיפול בבקשה תשולם יתרת המענק לחשבון הבנק המצוין בטופס לאחר שינוכו ממנה המקדמה ששולמה, ניכוי מס במקור.
 • העוסקים, יקבלו מידע על כל פעולה שתתבצע במהלך הטיפול בבקשה באמצעות הודעת טקסט ודואר אלקטרוני.

השגות וערעורים

 • מי שרואים את עצמם נפגעים מהחלטת רשות המסים בנוגע למענק הסיוע שניתן להם, רשאים להגיש השגה לעובד אשר המנהל הסמיכו לשם כך, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה (להלן – השגה). החלטה לגבי השגה תינתן בתוך 180 ימים.
 • את ההשגה יש להגיש בקישור המיועד לכך בטופס הבקשה למענק.
 • ניתן לערער על החלטה שניתנה לגבי השגה לוועדה שהרכבה: עובד שמינה החשב הכללי במשרד האוצר אשר יכהן כיושב ראש הוועדה, עובד שמינה מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ועובד שמינה היועץ המשפטי של משרד האוצר. ההחלטה לגבי הערעור תינתן תוך 180 ימים.

 

5/5