מעלות גוש דן והשפלה-סילבוס לסדרת סדנאות בתחום פיננסי שיווק

תאריכי הסדנאות: 14.11.19-28.11.19 ימי חמישי

בין השעות 17:00-19:15 וכן 19:30-21:45

שימו לב, בכל מפגש תתקיימנה 2 סדנאות ברצף

for your attention:on each Thursday, 2 workshops, one after the other

כתובת ומיקום הסדנאות: מטי מעלות ת"א-מעלות גוש דן - רח' בלפור 14 ת"א (בית שטראוס, קומה 3)

מטי חולון

DATE תאריך מפגש

TOPIC שם / נושא הסדנא

DETAILED CONTENT פירוט

WORKSHOP LEADER'S NAME שם המרצה

Thursday
NOVEMBER 14 , 2019

WORKSHOP # סדנא 1 –
17:00 – 19:15

Strategic Sales
And marketing pricing 

אסטרטגית מכירה
ותמחור שיווקי

Workshop # 1: The purpose of the workshop: The entrepreneur will receive tools for building a sales strategy and marketing pricing. An active workshop that demonstrates the importance of strategy building and a successful sales process. The participants will experience the development of processes, services and products for differentiation at the level of the proposal and the construction of marketing costing, simulations and active activities in which the participants will understand the importance of building a structured sales process for a significant increase in the closing of deals


סדנא1 : מטרת הסדנא: היזם יקבל כלים לבניית אסטרטגיית מכירה ותימחור שיווקי. סדנא פעילה אשר מדגימה את חשיבות בניית אסטרטגיה ותהליך מכירה מוצלח. המשתתפים יתנסו בפיתוח תהליכים, שירותים ומוצרים ליצירת בידול ברמת ההצעה ובניית תמחיר שיווקי, סימולציות והפעלות פעילות בהן המשתתפים יבינו את חשיבות בניית תהליך מכירה מובנה לגידול משמעותי בסגירת הפניות

AVI FAIGENBAUM
אבי פיגנבאום

Thursday
NOVEMBER 14 , 2019

WORKSHOP # סדנא 2 –
19:30 – 21:45

MARKETING
סדנת שיווק

Workshop 2: Examining and building marketing strategy for the business, marketing mix for the business and tools for choosing the right marketing pipeline for the business (Internet, mailing lists, advertising, etc.), building the marketing message for the business


סדנא2 : בחינה ובניית אסטרטגיה שיווקית לעסק
תמהיל השיווק לעסק וכלים לבחירת צינור השיווק המתאים לעסק (אינטרנט, רשימות תפוצה, פרסום וכד'), בניית המסר השיווקי לעס

AVI FAIGENBAUM
אבי פיגנבאום

THURSDAY
NOVEMBER 21 , 2019


WORKSHOP # סדנא 3
17:00-19:15

Getting started in
starting a business 

צעדים ראשונים בהקמת עסק

Workshop 3: The workshop will help immigrant entrepreneurs copy their business to Israel and create a source of income in Israel


סדנא 3 : בסדנא נלמד להכיר את עולם העסקים בארץ, הבדלי המנטליות, שיטות התאגדות, חוקים הקשורים לעולם העסקי, הבדלים בין הדין בחו"ל לדין בארץ, הסדנא תסייע ליזמים עולים בהעתקה של העסק שלהם לארץ ויצירת מקור הכנסה בארץ.

AVI FAIGENBAUM
אבי פיגנבאום

THURSDAY
NOVEMBER 21 , 2019

WORKSHOP # סדנא 4
19:30 – 21:45

CASHFLOW FORECAST MANAGEMENT

ניהול תזרים מזומנים

Workshop 4: Understanding the meanings of cash flow, seasonality, coefficient of acceleration, payments and tax payments. Construction of tools for managing proper flow and adapting banks. The emphasis in the workshop is cash flow and intelligent management of the movement of money in the business. Relevant to both business owners and entrepreneurs. If the business owner understands the cash flow in his business, he knows how to prepare better for the bank (credit application, commissions, etc.)

דנא 4 : הבנת המשמעויות של תזרים מזומנים, עונתיות, מקדם הרצה, תשלומים ותשלומי מיסים. בניית כלי עבודה לניהול תזרים נכון והתאמת בנקים.הדגש בסדנה הוא תזרים מזומנים וניהול מושכל של תנועת הכספים בעסק. רלוונטי לבעלי עסקים ויזמים כאחד. במידה ובעל העסק מבין מהו תזרים המזומנים בעסק שלו הוא ידע להיערך נכון יותר מול הבנק (בקשת אשראי, עמלות וכדומה).

AVI FAIGENBAUM
אבי פיגנבאום

THURSDAY
NOVEMBER 28 , 2019

WORKSHOP # סדנא 5
17:00 – 19:15

BUSINESS NEGOTIATION
ניהול מו"מ עסקי

Workshop 5: negotiation process, persuasion techniques, transaction closing tips, relationship management, vendor familiarity, information gathering, simulation of negotiations


סדנא 5: תהליך ניהול מו"מ. טכניקות שכנוע, טיפים לסגירת עסקה, ניהול מערכת יחסים לקוח מוכר ספק. איסוף מידע, סימולציה של משא ומתן.

AVI FAIGENBAUM
אבי פיגנבאום

THURSDAY
NOVEMBER 28 , 2019

WORKSHOP # סדנא 6
19:30 – 21:45

Managing a home based business in Israeli society

ניהול עסק מהבית בחברה הישראלית

Workshop 6: Managing a home based business is a challenge in itself, all the more so when it comes to running a home business versus suppliers and customers in a new environment. In this workshop we will discuss the golden rules for the proper management of a home business, with reference to working with suppliers and customers in Israeli society


סדנא 6 : ניהול עסק מהבית הוא אתגר בפני עצמו, על אחת כמה וכמה  כשמדובר על ניהול עסק ביתי מול ספקים ולקוחות בסביבה חדשה .  בסדנא זו נעמוד על כללי הזהב לניהול נכון של עסק ביתי תוך התייחסות לעבודה מול ספקים ולקוחות בחברה הישראלית.  

AVI FAIGENBAUM
אבי פיגנבאום

כמות סדנאות-6

עלות סדנא למשתתף-20

סה"כ עלות למשתתף-120

צרו קשר לפרטים נוספים על הסדנאות: