עסקים קטנים ובינוניים כדאיות השקעה בקניין רוחני

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

מאת:  יריב קדם, עו"ד

הגורם המרכזי המבדיל עסקים קטנים ובינוניים מעסקים גדולים, הוא יכולת שוק; בעוד שלעסקים גדולים כבר קיים מנגנון עסקי יעיל הכולל מחקר, פיתוח, ייצור, עיצוב, שיווק, קווי הפצה ומכירה ללקוחות קיימים, המאפשרים להם להציג על המדפים של מחר, כמויות מסחריות ממגוון רחב של מוצרים שרק אתמול היו רעיון היולי, הרי שחברות קטנות או בינוניות מצויות רק בשלבים כאלו ואחרים של פיתוח המוצר.

המצאת מוצר, פיתוחו, עיצובו, פרסומו, רכישת לקוחות, והקמת מנגנון שווק והפצה יעיל, דורשים השקעה רבה בממון, כוח אדם, ומחשבה יוצרת, וזאת על פני זמן רב, זמן בו יהיה העסק חשוף לסיכוני שוק, כמו גם לסיכונים המובנים בפיתוח המוצר עצמו. היתרונות בקניין הרוחני המגולם במוצר ובחברה, מהווים גשר על פני מים סוערים אלו.

עיגון היבטים פונקציונאליים חדשים ויצירתיים של מוצר או תהליך באמצעות פטנט; רישום מדגם של עיצוב חדש ומקורי של מוצר; שמירת המוניטין של עסק או מוצר באמצעות סימן מסחר; והגנת טקסטים, תמונות, אתרי אינטרנט, ויצירות מקוריות אחרות בזכות יוצרים; כל אלו תורמים תרומה דרמטית לעסק מבחינה משפטית, שיווקית, עסקית וכלכלית, ומאפשרים לו לצמוח ביתר קלות, וביתר שאת.

מבחינה משפטית, רישום זכויות קניין רוחני מספק לעסק כלי רב-עוצמה להתמודד בבתי המשפט עם זיופים וחיקויים של מוצריו (בין זיוף פונקציונאלי- המוגן בפטנט, ובן זיוף צורני- המוגן במדגם), או עם ניסיונות להיבנות באופן בלתי חוקי מהמוניטין, מההכרה ומההוקרה שרכש העסק או המוצר בקרב קהל הלקוחות (המוגנים ע"י סימן מסחר); עצם הרישום מהווה גורם משמעותי אף בהרתעה מפני ניסיונות הפרה כאלו. זאת ועוד, מבחינת העסק-פנימה, זיהוי זכויות הקניין הרוחני בעסק ורישומן מאפשר לעסק לפתח קו מוצרים ופעילות עסקית ביתר אפקטיביות.

מבחינה שיווקית, השימוש בסימולי קניין רוחני ליד שמו של העסק, מוצריו או שירותיו, ובכלל זה סימון TM, ®, "Patented" "Patent Pending",© , Copyrights, וכד', משדר לקהל הלקוחות הפוטנציאלי של העסק, כי מדובר בעסק בר-קיימא, העומד מאחורי שמו ואיכות מוצריו ושירותיו. החוק בישראל ובמדינות השונות אוסר על שימוש בסימולים יוקרתיים אלו, אלא בהתאם להוראות החוק, ולגבי קניין רוחני בלבד.

מבחינה כלכלית, זכות קניין רוחני היא נכס. עסק הרושם את זכויות הקניין הרוחני שלו מוסיף לעצמו נכסים כלכליים, ובכך מעצים את ערכו הפנימי, ומעלה את שוויו בשוק.
מבחינה עסקית, עסק השומר על הלוגו שלו ועל שם העסק, מוצריו ושירותיו באמצעות סימן מסחר או שהינו בעל מוצר מוגן בפטנט או במדגם, יכול לדרוש על מוצריו תמורה גבוהה יותר, ולהיות אטרקטיבי יותר ללקוחותיו וספקיו.

כדי להגיע לתוצאות אלו, יש לזהות באופן מתמיד אלו אינטרסים קיימים בעסק, או עומדים להיווצר בעתיד הנראה לעין, ושלגביהם ניתן לרשום זכויות קניין רוחני, ולשייך לאינטרסים אלו את זכויות הקניין הרוחני המתאימות.
זכויות הקניין הרוחני נרשמות על בסיס טריטוריאלי, ע"י רשם הזכויות המוסמך לכך במדינה הרלוונטית. לפיכך, על עסק שפועל במספר מדינות, או עומד לעשות כן, לרשום את זכויות הקניין הרוחני גם במדינות אלו, וכן במדינות בהם מצויים מתחריו, ומאלו שמהם צפויים להגיע זיופים למוצריו.

טרם הגשת בקשת רישום, יש לבצע חיפוש מקצועי כדי לבדוק ולוודא שאף אחד אחר לא הקדים ורשם זכות קניין רוחני שהעסק מעוניין בה. בהתקבל תוצאת חיפוש מתאימה, יש להגיש בקשה לרישום הזכויות, מוקדם ככל האפשר.
לסיכום, ניהול נכון של קניין רוחני מחלץ מהעסק את האיכויות החבויות בו, מגן עליהן, והופך אותן לנכסים כלכליים בהם לעסק כדאי ורצוי להשקיע. לכשיגדל העסק ויהפוך לבעל יכולת שוק ניכרת, יעצימו ערכים אלו את יכולות השוק שלו גם כעסק גדול.

יריב קדם ושות' – משרד עו"ד

http://www.kedem-law.co.il/index.htm

5/5