תהליך קבלת מענק לעצמאיים עקב משבר הקורונה עדכון שני – 1/4/202

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

עולים חדשים ותושבים חוזרים יקרים,
להלן מידע ראשוני לגבי הזכאות לקבלת מענק לעצמאיים עקב משבר הקורונה ואופן הגשת בקשה.
הקריטריונים לקבלת המענק – נכון לתאריך 4/2020/5.
( – מי שנולד בשנת 1999 או קודם (מלאו לו 20 שנים בשנת 2019
– העסק שלו היה פעיל לפחות כל אורך התקופה שבין 1.9.2019 ועד 29/2/2020
– הגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בגין שנת 2018
– גובה הכנסתו החייבת בשנת 2018 היה 240,000 ₪ או פחות
– גובה הכנסתו החייבת מעסק הממוצעת בחודש בשנת 2018 היה 2,000 ₪ או יותר
24,000 ₪ בשנה או יותר) .
– במרץ-אפריל 2020 מחזור העסקאות שלו ירד ב 25% או יותר בהשוואה למרץ-אפריל 2019
– עבור מי שנשוי – סך ההכנסה החייבת של בני הזוג בשנת 2018 היה 340,000 ₪ או פחות
– עבור עסק שהוקם ב 2019 – יש להגיש דו"ח מס עבור שנת 2019 ובהתאם תבחן הבקשה.
– לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור
בסעיף 17 א לחוק מענק עבודה.
המענק יעמוד על 65% מהכנסתו הממוצעת לחודש של העצמאי לשנת 2018 ואם העסק נפתח בשנת
2019 בהתאם לנתוני 2019 .סכום המענק לא יעלה על 6,000 ₪. החל מהכנסה חודשית ממוצעת
של 16,000 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה בסכום השווה למכפלת 0.75 בסכום שבו עולה ההכנסה
₪ החודשית הממוצעת מעסק על 16,000 ₪ עד לסך 3,000.
המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה (חייב במס) אך לא יחויב בביטוח לאומי ובמע"מ.
את התביעה לקבלת המענק ניתן להגיש בתוך 60 ימים מיום ה 2 באפריל 2020
בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יוצג באזור האישי.
המענק ישולם באמצעות זיכוי חשבון הבנק בהתאם לפרטים המופיעים באזור האישי.
אופן הגשת הבקשה לקבלת המענק מרשות המיסים.
נדרש להיכנס לאתר האינטרנט של רשות המיסים למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים רשות
המיסים להפקת סיסמא בקישור:
https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-backbutton
לצורך הזדהות במערכת יש להצטייד בתעודת זהות, רישיון נהיגה ודרכון (שניים מהשלושה)
נדרש לשמור את הסיסמא . יש לבדוק שפרטי חשבון הבנק שלכם מעודכנים באתר רשות המיסים.
סיוע לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בהגשת הבקשה למענק.
אגף היזמות העסקית במשרד העלייה והקליטה מעמיד לרשות העולים החדשים והתושבים החוזרים
סיוע אישי בהגשת הבקשה ובנושאי מיסוי וכלכלה באמצעות יועצים עסקיים בכל השפות.
לקבלת הסיוע ניתן לפנות למוקד המידע העסקי בדרכים הבאות:
24 שעות ביממה) )  בטלפון מס' – 8115*
infobiz@014.net.il – בדוא"ל
המידע המפורט במסמך זה נכון למועד כתיבתו, יתכנו שינויים ועדכונים בהמשך , בכל מקרה
של סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הוראות החוק , הוראות החוק יגברו.

5/5