משבר הקורונה – מידע מטי חולון לבעלי עסקים

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאים יוצאת לדרך

ניתן להגיש בקשות למענק באתר רשות המסים

השבוע נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

בהתאם לתקנות, אוכלוסיית הזכאים למענק בפעימה השנייה תכלול גם שכירים בעלי השליטה שאינם זכאים לדמי אבטלה ועצמאים שהכנסתם החייבת לשנת המס 2018, אינה עולה על 1,000,000 ₪. כמו כן, הוגדלו סכומי המענקים ביחס למתווה הפעימה הראשונה כך שעצמאים יהיו זכאים למענק בגובה של 70% מההכנסה החייבת שלהם ועד לסכום של  10,500 ₪ כאשר לעצמאי או בעל שליטה אשר הכנסתו הממוצעת מעסק או שכר עבודה בהתאמה לחודש עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת סכום המענק בהדרגה.

לעצמאי אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018. כמו כן, כן במסגרת הפעימה השנייה, נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו בשנת 2108 וסבל מהפסדים באותה שנה, להתבסס על נתוני שנת 2019.

כמו כן, בהתאם לתקנות, עצמאים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי עולה על 18,000 ₪  ואינו עולה על 300 אלף ₪ יקבלו תוספת למענק, פעימה שלישית בסכום הנע בין 700 ₪  ל- 3,025 ₪  בהתאם לגובה המחזור החודשי שלהם, במקביל למענק שישולם לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות ב- 12 במאי.

להלן פירוט תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע לעצמאי:

 • מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020 .
 • הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018, אינה עולה על 1,000,000 ש"ח. יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.
 • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק של העצמאי מיגיעה אישית, לשנת המס 2018,  עולה על 714 ש"ח לחודש.
 • מחזור עסקאותיו של העצמאי, בתקופה שהחל ב- 1 במרס 2020 ועד 30 ביוני 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% מסכום מחזור העסקאות לשנת 2019. יצוין כי הגשת דוח מס ערך מוסף תקופתי על ידי העוסק לתקופות האמורות הינה תנאי לזכאות למענק, אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לפי חוק מס ערך מוסף.
 • העצמאי הגיש  דוח שנתי  למס הכנסה לשנת 2018, עד יום הגשת הבקשה, אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לפי פקודת מס הכנסה.
 • לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
 • לעצמאי אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018. כמו כן,  נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו ב 2108 וסבל מהפסדים באותה שנה , להתבסס בחישוב המענק על נתוניו לשנת 2019.

 

 

במקביל לפעימה השלישית של המענקים -מענק שישולם לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות , תשולם באמצעות האזור האישי תוספת לסכום המענק לעצמאי העובד בעסק קטן שממוצע מחזור העסקאות החודשי שלו עולה על 1500 ₪ אך אינו עולה על 25,000 ₪, כדלקמן:

 1. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקלים חדשים אך אינו עולה על 8,333 שקלים חדשים – 700 שקלים חדשים;
 2. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקלים חדשים אך אינו עולה על 16,667 שקלים חדשים – 1,875 שקלים חדשים;
 3. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על  16,667 שקלים חדשים אך אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים – 3,025 שקלים חדשים.

קישור להגשת הבקשה באתר :

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

 

 

מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, לתקופת הקורונה – פעימה שנייה

שירות זה מאפשר לעוסקים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים אשר מחזור הפעילות שלהם נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה, להגיש בקשה למענק.

הגשת הבקשה למענק פתוחה לעצמאים, ותפתח לשכירים בעלי שליטה החל מה- 18.5.2020 בשעות הערב.

קישור להגשת הבקשה באתר :

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

לחיצה על הכפתור מובילה לאזור האישי ברשות המסים

רשות המסים ומדינת ישראל מעוניינות לתמוך ככל הניתן בעסקים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה.

כאן תוכלו למצוא את התנאים לזכאות ואת תהליך ההגשה לטובת קבלת מענק.

הגשת הבקשה לעצמאים תתאפשר עד ליום 12.7.2020.

שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים, יכולים להגיש את הבקשה החל מיום – 18.5.2020 (בשעות הערב) ועד ליום 12.7.2020.

תנאי הזכאות למענק

 • בשנת 2019 מלאו למבקשים 20 שנים לפחות.
 • עצמאים שניהלו עסק לפחות מיום 1.10.19, במשך חצי שנה, או שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים פעילה, שהחברה שילמה להם משכורת לפחות מיום 1.10.2019, והם אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זאת.
 • הגשת דו"ח שנתי של שנת 2018 למס הכנסה.
  אם העסק החל לפעול  בשנת 2018 ודיווח על הפסד עסקי, או אם העסק החל לפעול בשנת 2019 (לפחות מ- 1.10.19), התנאי לקבלת המענק הוא הגשת דו"ח לשנת  2019.
 • סך ההכנסה החייבת מכל המקורות  בשנה הרלוונטית (2018 או 2019), לא עלתה על 1,000,000 ₪.
  עבור בעלי שליטה, הסכום המחושב הוא הכנסתם החייבת של בעלי השליטה מכל המקורות יחד עם חלקם היחסי בהכנסות החברה, בהתאם לאחוז זכאותם לרווחים מהחברה.
 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ₪ לחודש.
  עבור שכירים בעלי שליטה – ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורות מהחברות בהן הם בעלי שליטה עולה על 714 ₪ לחודש.
 • ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות ב- 4 החודשים מרץ עד יוני 2020 ביחס לחודשים הללו בשנת 2019, והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו.
  עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-4 חודשים.

מועדי הגשת הבקשה

 • עצמאים – החל מה- 5.5.2020 ועד 12.7.2020.
 • שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים – החל מה- 18.5.2020 (בשעות הערב) ועד 12.07.2020.

תהליך הגשת הבקשה

לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי של רשות המסים ניתן להיכנס לאזור הייעודי למענק זה, תחת הכותרת "מענק לעסקים לתקופת הקורונה".

עצמאים או שכירים בעלי שליטה, אשר זכאים למענק על פי המידע המצוי ברשות המסים חייבים למלא הצהרה שתכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

 1. העסק שלהם היה פעיל חצי שנה לפחות, החל מה- 1.10.2019.
  אם מדובר על שכירים בעלי שליטה, עליהם להצהיר שהחברה שילמה להם משכורת לפחות מיום 1.10.2019, והם אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זאת.
 2. מחזור ההכנסות של העסק או החברה שבשליטתם ירד ב- 4 החודשים מרץ עד יוני 2020, בשיעור של 25% לפחות, ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.

לתשומת לבכם:

חשוב לוודא שפרטי חשבון הבנק לתשלום המענק מעודכנים ונכונים, בטרם אישור ומשלוח הבקשה. אם הפרטים אינם נכונים, ניתן לעדכן אותם תוך כדי מילוי הבקשה. המענק יועבר לחשבון בנק בבעלות מבקשי המענק (או חשבון משותף) בלבד. אימות פרטי חשבון הבנק עשוי לקחת מספר ימים, ובסיומו תשלח אליכם הודעה (במסרון או בדואר אלקטרוני).

המשך  הטיפול בבקשה

המענק ישולם תוך 5 ימים ממועד השלמת אימות חשבון הבנק, ויופיע תחת השם "סיוע לעצמאים".

המקור החוקי לשירות זה

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) תשס"ח. פרק ג'2: מענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.

5/5