מפגש מקצועי-יועצי מטי חולון עם יועצות קליטה מרחב ת"א משרד העלייה והקליטה.