קרן עוגן-מסלול עסק קיים, ותק שנתיים, ללא ערבים, עם פיקדון

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

הקרן לעסקים קטנים

תקופה ההלוואה:

60 חודשים
פתיחת עסק

היקף ההלוואה:

עד 400,000 ש"ח
פיתוח עסקי

ריבית והצמדה:

פריים + 3.5%
קורס "להקים עסק – מחלום למציאות"

בטחונות:

ללא ערבים, ללא פיקדון
קורס מעשי בניהול פיננסי

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית ובניית תוכנית עיסקית עבור קבלת מימון והכנת בקשת מימון באמצעות מט"י חולון.

מידע נוסף:

מעוניין בקבלת הלוואה?