קרן עוגן-ערבות מדינה-מסלול קורונה לעסקים בהקמה שהוקמו בין 9/2020-1/2020

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

הקרן לעסקים קטנים

תקופה ההלוואה:

עד 60 חודשים
פתיחת עסק

היקף ההלוואה:

עד 400,000 ₪.
פיתוח עסקי

ריבית והצמדה:

פריים + 1.5%
קורס "להקים עסק – מחלום למציאות"

בטחונות:

ללא ערבים, 5% פיקדון
קורס מעשי בניהול פיננסי

כיצד מגישים בקשה?

בדיקה ראשונית והכנת תוכנית עסקית עבור קבלת מימון והכנת בקשת מימון באמצעות מט"י חולון

מידע נוסף:

מעוניין בקבלת הלוואה?