תגית: משפטי

משפטי

זכויות יוצרים – האמנות הבינלאומיות

מאת:  יריב קדם, עו"ד ההסדרים המרכזיים להגנת זכות יוצרים כלולים ב"אמנת ברן", ב"אמנה העולמית לזכות יוצרים", בהוראות הסכם TRIPS. "אמנת ברן", או בשמה המלא "אמנת