נפתחה קרן ייעודית לעסקים לסיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

הקרן מיועדת להעמדת הלוואות למימון פערי תזרים לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב התפרצות נגיף הקורונה:

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, עמותות, אגודות שיתופיות או שותפויות, בעלי מחזור מכירות בשנה הקודמת של עד 400 מליון ​₪​

תקופה ההלוואה: פריסה עד 5 שנים, דחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים.

היקף ההלוואה: סכום ההלוואה עד 16% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח ועד 8% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי גבוה יותר, ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ש"ח.

ריבית והצמדה: תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. והחל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.

בטחונות: פיקדון עד 5% בלבד, הלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.

מידע נוסף: ימי טיפול: עד 7 ימי עסקים, העסק שלך רשום בישראל כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה. מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשה הינו עד 400 מיליון ש"ח. עסקך נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף קורונה.

;

למילוי טפסי בקשה ראשונית וסיוע  במילוי  הבקשה  לבנק

ניתן  לפנות למטי  חולון

טל':  03-5501128

או  לדוא"ל:  info@mati-holon.org.il

5/5