תמצית פעולות עיקריות ליזם לקראת הקמת עסק

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

 1. גיבוש "חזון" – אישי ועסקי
 2. בירור והגדרת "הצורך" הקיים בשוק
 3. איסוף נתונים על השוק – קהלי יעד, לקוחות, מתחרים, מוצרים חליפיים וכו'
 4. גיבוש הרעיון העסקי כאמצעי להשגת ה"חזון" וכפתרון לצורך שהוגדר
 5. הגדרת העסק המתוכנן ובדיקת התאמת היזם לעסק שהוגדר
 6. הגדרה מפורטת של המוצרים/השירותים
 7. הגדרת החזקות, ההזדמנויות והיתרון היחסי
 8. איתור חולשות ברעיון העסקי והדרכים להתמודד עימן.
 9. גיבוש תוכנית עסקית ראשונית:
  • גיבוש תוכנית השיווק והמכירות – מטרות, יעדים, תהליכי עבודה, כלים ואמצעים, לוחות זמנים ותקציב
  • גיבוש צרכים ארגוניים, תפעולים ומשאבים נדרשים
  • גיבוש התוכנית הפיננסית – ההשקעות, המימון הנדרש, תחזית רווח והפסד, ותזרים המזומנים.
 10. איתור מקורות מימון מתאימים:
  • בחירת בנקים וקביעת מסגרות אשראי
  • איתור הלוואות ואשראי לטווח ארוך (בנקים או קרנות)
 11. איתור יועץ מס או רואה חשבון
 12. איתור מקום  מתאים.
 13. חוזה שכירות  והסכם  שותפות.
 14. רישום ברשויות המס:
  • רישום במס הכנסה – 1) עצמאי – עוסק פטור או עוסק מורשה 2) שותפות.  3) חברה בע"מ
  • רישום במע"מ – עוסק פטור או עוסק מורשה
  • רישום בביטוח לאומי – כעצמאי וכמעסיק
 15. השגת רישוי עסקים :
  • בדיקה האם העסק  טעון רישוי  אם  לאו.
  • בדיקה ברישוי עסקים שניתן לקבל רישיון עסק במקום המיועד לפני סגירת חוזה שכירות.
  • הגשת תוכניות ופתיחת תיק ברשות המקומית
  • קבלת אישורי משטרה וכיבוי אש
  • קבלת אישורי משרדים ממשלתיים – בריאות, הגנת הסביבה, חקלאות וכו'.
  • השגת אישורים נוספים – בהתאם לדרישות
 16. תחילת הקמת העסק –  שיפוץ, גיוס כוח אדם, רכישת ציודים וכו'
 17. פתיחת העסק והרצתו

הערה:  סדר הפעולות המתואר  דלעיל הינו כללי  ואינו  מתאים לכל עסק.

לקבלת מידע וייעוץ ספציפי להקמת העסק  שלך  מומלץ לפנות למ.ט.י. חולון  /

             מ.ט.י. מעלות ת"א–יפו לקבלת  ייעוץ עסקי מקצועי.

5/5