Category: קורונה

קורונה

קרן עוגן – הלוואות לעסקים – מסלול קורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, קרן עוגן הקימה מסלול ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות נגיף הקורונה. המסלול מיועד להעמדת